ΕΣΠΑ 2023: Υποβάλετε τώρα αίτηση για επιχορηγήσεις έως και 30.000 ευρώ – Ψηφιακός μετασχηματισμός για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Υποβάλετε αίτηση για το ΕΣΠΑ 2023: 18.000 έως 30.000 ευρώ. Άμεση αξιολόγηση. Μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις. Λεπτομέρειες στο xrstika.gr.

ΕΣΠΑ 2023: Υποβάλετε τώρα αίτηση για επιχορηγήσεις έως και 30.000 ευρώ – Ψηφιακός μετασχηματισμός για μικρομεσαίες επιχειρήσεις>

Περιεχόμενα

 1. από 18.000 έως 30.000 ευρώ: Μεγάλη ευκαιρία από το ΕΣΠΑ 2023
 2. NSRF 2023: Οι τρεις δράσεις
 3. Δράση 1 – Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ
 4. Δράση 2 – Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ
 5. Δράση 3 – Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής των ΜΜΕ
 6. NSRF 2023: 000 έως 1.000.000 ευρώ
 7. Δράση 1 – Πράσινος μετασχηματισμός των ΜΜΕ
 8. Δράση 2 – Πράσινες παραγωγικές επενδύσεις ΜΜΕ
 9. NSRF 2023: Επιλέξιμες δαπάνες
 10. NSRF 2023: Τα προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν

ΕΣΠΑ 2023: Ξεκλειδώστε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ! Υποβάλετε τώρα αίτηση και εξασφαλίστε επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 18.000 έως 30.000 ευρώ.

Μη χάσετε τις τρεις μετασχηματιστικές δράσεις του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ». Επισκεφθείτε το xrstika.gr για όλες τις λεπτομέρειες.

από 18.000 έως 30.000 ευρώ: Μεγάλη ευκαιρία από το ΕΣΠΑ 2023

Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο xrstika.gr.

NSRF 2023: Οι τρεις δράσεις

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» αποτελείται από τρεις δράσεις.

Δράση 1 – Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Η δράση αυτή απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν ενσωματώσει σημαντικές ΤΠΕ στις δραστηριότητές τους. Στοχεύει στην αντιμετώπιση βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 18.000€ έως 30.000€, με μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης 9 μήνες.

Δράση 2 – Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Η δράση αυτή επικεντρώνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 50.000€ έως 650.000€, με μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης 15 μήνες.

Δράση 3 – Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής των ΜΜΕ

Η δράση αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενσωματώσει τις ΤΠΕ στις δραστηριότητές τους και σκοπεύουν να επενδύσουν σε τεχνολογίες αιχμής.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 200.001€ έως 1.200.000€, με μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης 18 μήνες.

Σημείωση: Για κάθε δράση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση.

NSRF 2023: 000 έως 1.000.000 ευρώ

Η δέσμη μέτρων «Πράσινη μετάβαση ΜΜΕ» αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των ΜΜΕ. Αποτελείται από δύο επιμέρους δράσεις με συνολικό προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ.

Δράση 1 – Πράσινος μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Η δράση αυτή υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια για την αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 200.001€ έως 1.000.000.000€.

Δράση 2 – Πράσινες παραγωγικές επενδύσεις ΜΜΕ

Η δράση αυτή ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΜΜΕ. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000€ έως 200.000€.

NSRF 2023: Επιλέξιμες δαπάνες

Τα δύο παραπάνω προγράμματα υποστηρίζουν διάφορους τύπους δαπανών, όπως.

 • Εξοπλισμός βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για ιδιωτική κατανάλωση
 • Εξοπλισμός για κυκλική οικονομία
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών
 • Κόστος μάρκετινγκ και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
 • Μισθολογικό κόστος των νέων υπαλλήλων
 • Υπηρεσίες, σχεδιασμός, συσκευασία, επισήμανση, branding
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τη σειρά προτεραιότητας έως ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

NSRF 2023: Τα προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν

Επιχειρήσεις και μεταφορικά μέσα δικαιοδόχων.

To top