Το χάσμα του πλούτου στην Ελλάδα: Αποκάλυψη των περιορισμένων υψηλών εισοδημάτων και της συγκέντρωσης πλούτου

Δείτε την εκπληκτική κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα: Μόνο 27.000 πολίτες δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ. Με λιγότερους από 15.000 ιδιοκτήτες ακινήτων και 70.000 καταθέτες να ξεπερνούν σημαντικά οικονομικά όρια, εξερευνήστε την περιορισμένη συγκέντρωση πλούτου στη χώρα.

Το χάσμα του πλούτου στην Ελλάδα: Αποκάλυψη των περιορισμένων υψηλών εισοδημάτων και της συγκέντρωσης πλούτου>

Περιεχόμενα

  1. : Η εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα
  2. Ελλάδα: εισοδηματικές ανισότητες και κατανομή πλούτου
  3. Άνιση ιδιοκτησία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  4. Εταιρικά κέρδη και συμμετοχές σε ακίνητα

: Η εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα

Αντίθετα με τις προσδοκίες, η Ελλάδα παρουσιάζει μια εκπληκτική σπανιότητα πλούσιων ατόμων.

Μόνο 27.000 πολίτες δηλώνουν επισήμως ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, ενώ ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, τέσσερις στους δέκα, ζει με μόλις 5.000 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, ο αριθμός των ιδιοκτητών ακινήτων με προσωπική περιουσία που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ είναι λιγότεροι από 15.000, ενώ ο αριθμός των καταθετών με σημαντικά τραπεζικά υπόλοιπα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ παραμένει κάτω από 70.000.

Εξερευνήστε τα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία πίσω από την κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα.

Ελλάδα: εισοδηματικές ανισότητες και κατανομή πλούτου

Η Ελλάδα, επιφανειακά, φαίνεται να έχει έλλειψη πλούσιων ατόμων. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Καθημερινή, μόνο 27.000 πολίτες δηλώνουν επίσημα ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τα 100.000 ευρώ.

Στην πραγματικότητα, τέσσερα στα δέκα άτομα φαίνεται να συντηρούνται με μόλις 5.000 ευρώ ετησίως.

Άνιση ιδιοκτησία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Η συγκέντρωση του πλούτου είναι επίσης εμφανής στην ιδιοκτησία ακινήτων και στις τραπεζικές καταθέσεις.

Λιγότεροι από 15.000 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο αριθμός των καταθετών με σημαντικά τραπεζικά υπόλοιπα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ανέρχεται σε λιγότερους από 70.000.

Εταιρικά κέρδη και συμμετοχές σε ακίνητα

Από τα περίπου 300.000 νομικά πρόσωπα στη χώρα, μόλις 10.000 δηλώνουν φορολογητέα κέρδη που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ.

Αυτός ο περιορισμένος αριθμός συνεπάγεται ότι ακόμη λιγότερες οντότητες μπορούν να διανείμουν μερίσματα που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον εταιρικό φόρο εισοδήματος και τις εκπτώσεις προκαταβολής φόρου. Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, περίπου 235.000 από τις 300.000, είτε λειτουργούν με ζημίες είτε παράγουν κέρδη κάτω από τον κατώτατο μισθό των 10.000 ευρώ ετησίως.

Στον τομέα των ακινήτων, περισσότερα από τα δύο τρίτα των ιδιοκτητών ακινήτων (πάνω από 4,7 εκατομμύρια άτομα) διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας κάτω των 60.000 ευρώ. Επιπλέον, επιπλέον 650.000 ιδιοκτήτες δεν ξεπερνούν το όριο των 80.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, μια σημαντική πλειοψηφία φέρει οικονομικές επιβαρύνσεις μόνο μερικών δεκάδων ή μερικών εκατοντάδων ευρώ.

Οι πληρωμές ποικίλλουν σε όλο το φάσμα: περίπου 1,7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες πληρώνουν μέχρι 100 ευρώ, 3,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες πληρώνουν μεταξύ 101 και 500 ευρώ και 1,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες πληρώνουν μεταξύ 501 και 5.000 ευρώ.

Στο άλλο άκρο, μόλις 35.000 άτομα συνεισφέρουν 5.000 ευρώ ή περισσότερα, ενώ ο αριθμός των «εκατομμυριούχων» ιδιοκτητών με πληρωμές που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ δεν ξεπερνά τους 500. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 15 άτομα που διαθέτουν προσωπική περιουσία που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, ο αριθμός των καταθετών με καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ ο καθένας παραμένει κάτω από 70.000.

Το χάσμα του πλούτου στην Ελλάδα: Αποκάλυψη των περιορισμένων υψηλών εισοδημάτων και της συγκέντρωσης πλούτου
To top