Αυξήσεις των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ: Κακά νέα για τους Έλληνες πολίτες

Ενημερωθείτε για τις αναμενόμενες αυξήσεις των τιμολογίων από την ΕΥΔΑΠ και τις επιπτώσεις τους στους Έλληνες πολίτες. Οι νέοι κανονισμοί θα φέρουν αυτές τις αυξήσεις το 2024.

Αυξήσεις των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ: Κακά νέα για τους Έλληνες πολίτες>

Περιεχόμενα

  1. Αυξήσεις των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ: Κακά νέα για τους Έλληνες πολίτες
  2. Γιατί οι αυξήσεις των δασμών;
  3. Οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ και αντίδραση της αγοράς

Μάθετε περισσότερα για τις αναμενόμενες αυξήσεις των τιμολογίων από την ΕΥΔΑΠ, οι οποίες προκαλούν δυσάρεστα νέα για τους Έλληνες πολίτες. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα επιφέρει αυτές τις αυξήσεις από το 2024.

Αυξήσεις των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ: Κακά νέα για τους Έλληνες πολίτες

Οι Έλληνες πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με δυσάρεστα νέα με την ανακοίνωση των αυξήσεων των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ.

Η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας ύδρευσης αναμένει σημαντικές εξελίξεις στο θέμα μέχρι το τέλος του 2023, οι οποίες θα κρίνουν τις αποφάσεις της.

Γιατί οι αυξήσεις των δασμών;

Οι αυξήσεις των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ αναμένονται λόγω του νέου ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της, πιθανότατα από τις αρχές του 2024.

Αυτό ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας την Πέμπτη, με αφορμή την ανακοίνωση των αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα εξειδικεύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και πλέον αναμένονται οι αποφάσεις της νεοσύστατης Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ και αντίδραση της αγοράς

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε μείωση των κερδών κατά 84% για το 2022, με το καθαρό περιθώριο κέρδους να διαβρώνεται από 8,5% σε 1,5%, με αποτέλεσμα να σημειωθούν απώλειες 5,88% στο χρηματιστήριο.

Η διοίκηση της εταιρείας επανέλαβε την πρόθεσή της να διατηρήσει τα τιμολόγια νερού όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ΕΥΔΑΠ ασκεί την τιμολογιακή της πολιτική μέσω της εφαρμογής γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος που καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

Τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης για διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με πενταετή απόφαση της Ρ.Α. Μέχρι την έγκριση των νέων τιμολογίων, παρατείνεται η ισχύς των τιμολογίων της εταιρείας.

To top