Έρευνα 2022: 1 στους 4 Έλληνες σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ελλάδας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με το ποσοστό κινδύνου φτώχειας να μειώνεται στο 18,8% το 2022. Οι εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω έχουν χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τους ανέργους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας, 43,6%.

Έρευνα 2022: 1 στους 4 Έλληνες σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού>

Περιεχόμενα

  1. Ελλάδα: 26% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
  2. Μείωση του κινδύνου φτώχειας για τους Έλληνες το 2022
  3. Επιπτώσεις στους οικονομικά μη ενεργούς Έλληνες

Η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2022 αποκαλύπτει ότι 1 στους 4 Έλληνες κινδυνεύει από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό αντιστοιχεί σε 2.722.000 άτομα, δηλαδή μείωση κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

Η έκθεση ρίχνει επίσης φως στο όριο φτώχειας και στα ποσοστά κινδύνου φτώχειας μεταξύ διαφόρων ομάδων της χώρας, όπως οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι οικονομικά μη ενεργοί. Ας εμβαθύνουμε στα ευρήματα της έκθεσης.

Ελλάδα: 26% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Πάνω από 2,7 εκατομμύρια Έλληνες, ή το 26,3% του πληθυσμού, κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2022.

Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2021. Το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμάται σε 9.520 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμάται σε 18.563 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τις ομάδες των ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών.

Μείωση του κινδύνου φτώχειας για τους Έλληνες το 2022

Ο κίνδυνος φτώχειας για τους Έλληνες μειώθηκε στο 18,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας το 2022, μειωμένος κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών.

Ωστόσο, ο αριθμός των νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζονται 742.235 από το σύνολο των 4.049.102 νοικοκυριών. Η ανεργία παραμένει σημαντικός παράγοντας, με ποσοστό κινδύνου φτώχειας 43,6% για τους ανέργους, σε σύγκριση με 10,6% για τους εργαζόμενους ηλικίας 18 ετών και άνω.

Επιπτώσεις στους οικονομικά μη ενεργούς Έλληνες

Οι οικονομικά μη ενεργοί Έλληνες, εξαιρουμένων των συνταξιούχων, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας σε ποσοστό 29,1%, αυξημένο κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες από το 2021, σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών.

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από τους άνδρες, με ποσοστό κινδύνου φτώχειας 37% έναντι 51,8%, αντίστοιχα.

Έρευνα 2022: 1 στους 4 Έλληνες σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
To top