Ανάκληση έκτακτης ανάγκης: Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων προειδοποιεί για επικίνδυνο προϊόν – Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση

Ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης: Επισήμανση: Ανάκληση επικίνδυνου προϊόντος – Επίσημη ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

Ανάκληση έκτακτης ανάγκης: Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων προειδοποιεί για επικίνδυνο προϊόν – Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση>

Περιεχόμενα

  1. Ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης: Ανάκληση επικίνδυνου προϊόντος – Προσοχή!
  2. Λεπτομέρειες της ανάκλησης
  3. Σχετικά με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)
  4. Πώς λειτουργεί ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Προσοχή! Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων εκδίδει έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με επικίνδυνο καλλυντικό προϊόν που βρέθηκε στα ράφια.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακάλεσε το «ORGANIC SKIN TAG SOLUTIONS SERUM ROSE CLEANSING ESSENTIAL OIL» λόγω μη φυσιολογικών επιπέδων pH και ανεπαρκούς επισήμανσης. Συνιστάται στους καταναλωτές να μην αγοράσουν αυτό το προϊόν. Λεπτομέρειες στην επίσημη ανακοίνωση. #GreekFoodSafety #CosmeticProductRecall.

Ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης: Ανάκληση επικίνδυνου προϊόντος – Προσοχή!

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με ένα επικίνδυνο καλλυντικό προϊόν που περιέχει αιθέριο έλαιο. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την ανάκληση του εν λόγω προϊόντος από την αγορά.

Παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω επίσημη ανακοίνωση για όλες τις λεπτομέρειες.

Λεπτομέρειες της ανάκλησης

Το εν λόγω προϊόν είναι το «ORGANIC SKIN TAG SOLUTIONS SERUM ROSE CLEANSING ESSENTIAL OIL». Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν μη φυσιολογικό έλεγχο του pH, με καταγεγραμμένη τιμή 1,5.

Αυτό το επίπεδο pH μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών.

Επιπλέον, η επισήμανση του προϊόντος δεν συμμορφώνεται με τους απαιτούμενους κανονισμούς, καθώς λείπουν βασικές πληροφορίες, όπως ο κατάλογος των συστατικών και ο αριθμός παρτίδας.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η EOF αναφέρει.

«Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών υποδεικνύουν μη φυσιολογικό έλεγχο του pH (1,5) στο καλλυντικό προϊόν «ORGANIC SKIN TAG SOLUTIONS SERUM ROSE CLEANSING ESSENTIAL OIL.» Αυτό το μη φυσιολογικό επίπεδο pH μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. Επιπλέον, η επισήμανση του προϊόντος δεν πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις πληροφοριών. Ως εκ τούτου, ανακαλούμε όλες τις παρτίδες του προϊόντος. Η εταιρεία ‘ESPERADO FASHION I. K. E.’ πρέπει να αποσύρει αμέσως το προϊόν από την αγορά».

Σχετικά με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε το 1983 στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας.

Κύρια αποστολή του είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσον αφορά την κυκλοφορία διαφόρων προϊόντων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, των τροφίμων για ειδικές δίαιτες και των συμπληρωμάτων διατροφής, των βιοκτόνων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των καλλυντικών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΟΦ εργάζεται με διαφάνεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αξιολόγηση και την έγκριση νέων προϊόντων που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές παραγωγής και ρυθμίζει τη διανομή, την εμπορία, την πώληση και τη διαφήμιση των προϊόντων στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, ο ΕΟΦ προωθεί την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα, παρέχει αντικειμενικές πληροφορίες στους επαγγελματίες υγείας και το κοινό και αξιολογεί την οικονομική διάσταση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Πώς λειτουργεί ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

A. Επιθεωρήσεις πριν από την έγκριση. A. Επιθεωρήσεις πριν από την έγκριση

1. Έγκριση αδειών κυκλοφορίας: Υπάρχουν τέσσερις διαδικασίες έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της αποκεντρωμένης και της κεντρικής διαδικασίας.

Οι διαδικασίες αυτές καθορίζουν την έγκριση φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Παρακολούθηση κλινικών δοκιμών: Ο ΕΟΦ εγκρίνει και παρακολουθεί τις κλινικές δοκιμές, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς, τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές και τη Διακήρυξη του Ελσίνκι.

3.

Έγκριση και εμπορία άλλων προϊόντων: Ο EMEA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) επιβλέπει μια απλουστευμένη διαδικασία για τα καλλυντικά, ενώ τα τρόφιμα για ειδικές διατροφικές χρήσεις και ορισμένα συμπληρώματα εγκρίνονται με βάση κριτήρια ασφάλειας και τεκμηρίωσης. Τα βιοκτόνα ακολουθούν τους εθνικούς κανονισμούς και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαιτούν την τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών.

B. Συγκριτική αξιολόγηση. B. Συγκριτική αξιολόγηση

1. Φαρμακοεπαγρύπνηση: Ο ΕΟΦ εφαρμόζει σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης για τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις συλλέγονται και αξιολογούνται μέσω αναφορών που υποβάλλονται από επαγγελματίες υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες. Η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ αξιολογεί τα δεδομένα και λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

2. Έλεγχοι των εγκαταστάσεων παραγωγής και εμπορίας: Ο ΕΟΦ διενεργεί επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων παραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες καλής.

To top