Ειδοποίηση FDA: Κίνδυνοι αυτοκτονίας στα χάπια αδυνατίσματος – Διερεύνηση των Ozempic, Saxenda και Wegovy

Ο FDA ερευνά δημοφιλή χάπια αδυνατίσματος που συνδέονται με αυτοκτονίες. Ο EMA επανεξετάζει τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 για αυτοκτονικές σκέψεις. Τα πορίσματα αναμένονται έως τον Νοέμβριο του 2023.

Ειδοποίηση FDA: Κίνδυνοι αυτοκτονίας στα χάπια αδυνατίσματος – Διερεύνηση των Ozempic, Saxenda και Wegovy>

Περιεχόμενα

 1. Αυτοκτονίες: Ειδοποίηση από το FDA
 2. Ο ΕΟΦ εξετάζει τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 για αυτοκτονικές σκέψεις
 3. Αναφορές για αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματισμούς Αφορμή για επανεξέταση
 4. Ανάλυση των περιπτώσεων αυτοτραυματισμού σε εξέλιξη
 5. Αξιολόγηση εμπορικών σημάτων και προσδιορισμός σημάτων
 6. Φάρμακα για τη διαχείριση του βάρους και τη θεραπεία του διαβήτη
 7. Πληροφορίες και ανεπιθύμητες ενέργειες για τα προϊόντα της ΕΕ
 8. Διευρυμένο χρονοδιάγραμμα επανεξέτασης και ολοκλήρωσης
 9. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Προστατεύοντας τη Δημόσια Υγεία
 10. Διαπίστευση εργαστηρίων και διασφάλιση ποιότητας
 11. Δημοσιεύσεις για τη διαφάνεια και τη φαρμακοεπαγρύπνηση
 12. Ειδοποίηση από το FDA: Δημοφιλές χάπι αδυνατίσματος συνδέεται με αυτοκτονίες
 13. Ανασκόπηση των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη τύπου 2
 14. Αναφορές για αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματισμούς υπό διερεύνηση
 15. Ανάλυση περιπτώσεων αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικών σκέψεων
 16. Αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ φαρμάκων και ανεπιθύμητων ενεργειών
 17. Διαδικασία αξιολόγησης εμπορικών σημάτων και αναγνώριση σημάτων
 18. Διαχείριση βάρους και θεραπεία του διαβήτη τύπου 2
 19. Πληροφορίες για τα προϊόντα της ΕΕ και αυτοκτονική συμπεριφορά
 20. Διευρυμένο χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης και ολοκλήρωσης
 21. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Αυτοκτονίες: Ειδοποίηση από το FDA

Ο FDA ερευνά τα Ozempic, Wegovy και Saxenda λόγω αναφορών για αυξημένες αυτοκτονικές σκέψεις και κίνδυνο αυτοτραυματισμού.

Ο ΕΟΦ εξετάζει τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 για αυτοκτονικές σκέψεις

Η PRAC του EMA αξιολογεί τον κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων και αυτοτραυματισμού που σχετίζονται με τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1, συμπεριλαμβανομένων των Ozempic, Saxenda και Wegovy.

Αναφορές για αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματισμούς Αφορμή για επανεξέταση

Ο Οργανισμός Φαρμάκων της Ισλανδίας ξεκίνησε την επανεξέταση μετά τη λήψη αναφορών για αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματισμούς που σχετίζονται με τα φάρμακα λιραγλουτίδη και σεμαγλουτίδη.

Ανάλυση των περιπτώσεων αυτοτραυματισμού σε εξέλιξη

Περίπου 150 αναφορές αυτοτραυματισμών και αυτοκτονικών σκέψεων αναλύονται για να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τα φάρμακα ή τις υποκείμενες παθήσεις.

Αξιολόγηση εμπορικών σημάτων και προσδιορισμός σημάτων

Η ανασκόπηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης εμπορικών σημάτων και αποσκοπεί στη διερεύνηση νέων ανεπιθύμητων ενεργειών ή πτυχών γνωστών ενεργειών.

Φάρμακα για τη διαχείριση του βάρους και τη θεραπεία του διαβήτη

Τα Saxenda και Wegovy είναι εγκεκριμένα για τη διαχείριση του βάρους, ενώ το Ozempic είναι εγκεκριμένο για τον ανεπαρκώς ελεγχόμενο διαβήτη τύπου 2.

Πληροφορίες και ανεπιθύμητες ενέργειες για τα προϊόντα της ΕΕ

Η αυτοκτονική συμπεριφορά δεν αναφέρεται επί του παρόντος ως ανεπιθύμητη ενέργεια στις πληροφορίες προϊόντος της ΕΕ για τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1.

Διευρυμένο χρονοδιάγραμμα επανεξέτασης και ολοκλήρωσης

Η επανεξέταση των Ozempic, Saxenda, Wegovy και άλλων αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Προστατεύοντας τη Δημόσια Υγεία

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ιδρύθηκε το 1983 και εργάζεται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Διαπίστευση εργαστηρίων και διασφάλιση ποιότητας

Ο ΕΟΦ διενεργεί αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους και διατηρεί τη διαπίστευση για τη διασφάλιση αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων δοκιμών.

Δημοσιεύσεις για τη διαφάνεια και τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Ο ΕΟΦ δημοσιεύει πληροφορίες για την ορθολογική χρήση των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Φαρμακοποιίας και της Κτηνιατρικής Φαρμακοποιίας.

Ειδοποίηση από το FDA: Δημοφιλές χάπι αδυνατίσματος συνδέεται με αυτοκτονίες

Ο FDA επιβεβαίωσε έναν αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων και αυτοτραυματισμού που σχετίζεται με τα Ozempic, Wegovy και Saxenda, προκαλώντας περαιτέρω έρευνα.

Ανασκόπηση των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη τύπου 2

Η επιτροπή ασφάλειας του EMA, PRAC, επανεξετάζει δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων και αυτοτραυματισμού που σχετίζονται με τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1, συμπεριλαμβανομένων των Ozempic, Saxenda και Wegovy.

Αναφορές για αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματισμούς υπό διερεύνηση

Ο Ισλανδικός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνησε την επανεξέταση μετά τη λήψη αναφορών για αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματισμούς σε άτομα που χρησιμοποιούσαν φάρμακα λιραγλουτίδης και σεμαγλουτίδης.

Ανάλυση περιπτώσεων αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικών σκέψεων

Οι αρχές αναλύουν περίπου 150 αναφορές πιθανών περιπτώσεων αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικών σκέψεων που σχετίζονται με τη χρήση των φαρμάκων λιραγλουτίδη και σεμαγλουτίδη.

Αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ φαρμάκων και ανεπιθύμητων ενεργειών

Δεν είναι σαφές αν οι αναφερθείσες περιπτώσεις συνδέονται άμεσα με τα φάρμακα ή με υποκείμενες παθήσεις ή άλλους παράγοντες.

Διαδικασία αξιολόγησης εμπορικών σημάτων και αναγνώριση σημάτων

Η ανασκόπηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης του εμπορικού σήματος και αποσκοπεί στον εντοπισμό νέων ανεπιθύμητων ενεργειών ή πτυχών γνωστών ενεργειών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Διαχείριση βάρους και θεραπεία του διαβήτη τύπου 2

Τα Saxenda και Wegovy έχουν εγκριθεί για τη διαχείριση του βάρους, ενώ το Ozempic έχει εγκριθεί για ενήλικες με ανεπαρκώς ελεγχόμενο διαβήτη τύπου 2.

Πληροφορίες για τα προϊόντα της ΕΕ και αυτοκτονική συμπεριφορά

Η αυτοκτονική συμπεριφορά δεν αναφέρεται επί του παρόντος ως ανεπιθύμητη ενέργεια στις πληροφορίες προϊόντος της ΕΕ για τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1.

Διευρυμένο χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης και ολοκλήρωσης

Η επανεξέταση των Ozempic, Saxenda, Wegovy και άλλων αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ιδρύθηκε το 1983 και έχει ως στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας σε σχέση με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συναφή είδη.

To top