Ανάκληση: Επικίνδυνο κοτόπουλο βρέθηκε! Προστατέψτε την υγεία σας – Ειδοποίηση του ΕΦΕΤ

Συναγερμός για επικίνδυνο κοτόπουλο: Η NFA ανακαλεί μολυσμένα ρολά | Ο ΕΦΕΤ διασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών

Ανάκληση: Επικίνδυνο κοτόπουλο βρέθηκε! Προστατέψτε την υγεία σας – Ειδοποίηση του ΕΦΕΤ>

Περιεχόμενα

 1. Προειδοποίηση: Πάρτε άμεσα μέτρα
 2. Σχετικά με τον EFET: Αφιερωμένο στην Προστασία των Καταναλωτών
 3. Ο ρόλος της ΕΧΑ: Διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων στην Ελλάδα

Προειδοποίηση: ΕΦΕΤ: Ανάκληση επικίνδυνων κοτόπουλων – Ο ΕΦΕΤ αναλαμβάνει δράση | EFET: ΕΦΕΤ: Ο σύμμαχος των καταναλωτών – Μείνετε ενημερωμένοι για την ασφάλεια των τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε το προϊόν «Ελληνικά γεμιστά ρολάκια φρέσκου κοτόπουλου DISK» λόγω της παρουσίας επικίνδυνης σαλμονέλας. Μάθετε πώς ο ΕΦΕΤ διασφαλίζει τη δημόσια υγεία και προστατεύει τους καταναλωτές.

Προειδοποίηση: Πάρτε άμεσα μέτρα

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας (NFAET) έχει ξεκινήσει ανάκληση προϊόντων μικρών ρολών κοτόπουλου λόγω της παρουσίας ενός επικίνδυνου μικροοργανισμού, της σαλμονέλας.

Το ΕΦΕΤ διενήργησε ενδελεχή έλεγχο και επιβεβαίωσε την ανίχνευση σαλμονέλας στα «Ελληνικά γεμιστά φρέσκα ρολά κοτόπουλου DISK» που παράγονται από την εταιρεία ΠΤΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΙΣ ΑΒΕΕ. Η επηρεαζόμενη παρτίδα, με ημερομηνία παραγωγής 18/11/2022 και ημερομηνία λήξης 25/11/2022, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

Η HFCT (Ομάδα Ελέγχου Υγείας και Τροφίμων) εξέδωσε επείγουσα ανάκληση ολόκληρης της παρτίδας και επί του παρόντος διεξάγονται έρευνες για την αποτροπή περαιτέρω διανομής.

Είναι επιτακτική ανάγκη οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν να μην το καταναλώσουν για να αποφύγουν πιθανές επιπλοκές στην υγεία τους.

Σχετικά με τον EFET: Αφιερωμένο στην Προστασία των Καταναλωτών

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ιδρύθηκε με το νόμο 2741/ΦΕΚ 199/28-09-1999 και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι κύριες αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ περιλαμβάνουν.

 • Καθιέρωση προτύπων ποιότητας για τα τρόφιμα και τα πρόσθετα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της απάτης των καταναλωτών
 • Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και αρχών για τις επιχειρήσεις τροφίμων ώστε να παράγουν υγιεινά προϊόντα, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πρακτικές και τους κανονισμούς υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων.
 • Καταχώρηση και εποπτεία των επιχειρήσεων τροφίμων, συντονισμός των ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα για τη διατήρηση των προτύπων υγιεινής

Ο ΕΦΕΤ συμμετέχει ενεργά στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών για να συμβάλει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων.

Διευκολύνει επίσης ερευνητικά προγράμματα, συνεργάζεται με συναφείς οργανισμούς και προτείνει νομοθετικά μέτρα για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο ρόλος της ΕΧΑ: Διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων στην Ελλάδα

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι η κύρια αρχή ελέγχου τροφίμων στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της τον Ιανουάριο του 2000, η ΕΦΑ έχει δεσμευτεί στις βασικές της υποχρεώσεις.

 • Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων στις επιχειρήσεις τροφίμων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος H.A.C.C.P.
 • Εφαρμογή διεξοδικών και συνεχών μέτρων ελέγχου κατά το χειρισμό, την εμπορία και τη διανομή τροφίμων
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας και οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για την υποστήριξη διαφόρων τομέων στη διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής
 • Διαχείριση επισιτιστικών κρίσεων, διαμόρφωση εθνικών θέσεων για την ασφάλεια των τροφίμων και συντονισμός με τους καταναλωτές για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
 • Προστασία των καταναλωτών από δόλιες πρακτικές και συντονισμός με τις τοπικές αρχές για αποτελεσματικό έλεγχο
 • Καθιέρωση ισχυρών συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων

Η EFA διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας των τροφίμων στην Ελλάδα και συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση υψηλών προτύπων στη βιομηχανία τροφίμων.

To top