Καταστολή της AADE: Αποκάλυψη αναδρομικών φόρων & προστίμων στους Έλληνες φορολογούμενους

Φορολογική επιδρομή της ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και προσφυγές περιμένουν τους Έλληνες φορολογούμενους – Δράστε τώρα!

Καταστολή της AADE: Αποκάλυψη αναδρομικών φόρων & προστίμων στους Έλληνες φορολογούμενους>

Περιεχόμενα

  1. Προσοχή: των φορολογικών αρχών
  2. Εντοπισμός φορολογικών παραβάσεων
  3. Ειδικές περιπτώσεις που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022
  4. Εντατικοποιημένες προσπάθειες της AADE

Παρουσιάζοντας την ΑΑΔΕ: Οι Έλληνες φορολογούμενοι βρίσκονται υπό πολιορκία καθώς οι επιπλέον φόροι και τα πρόστιμα καταφθάνουν μαζικά. Η ΑΑΔΕ χτυπάει τα αδήλωτα εισοδήματα, τα ενοίκια και τις εκπρόθεσμες υποβολές, εκδίδοντας πράξεις επιβολής προστίμων.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν εντός 30 ημερών ή να καταθέσουν προσφυγή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μη υποβληθείσες δηλώσεις, οι συνταξιούχοι και οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Οι υποθέσεις παραγραφής ποικίλλουν ανάλογα με το έτος, το είδος και το κατά πόσον διαπιστώνονται αποδείξεις φοροδιαφυγής.

Η ΑΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους, προσφέροντας μπόνους στους φορολογικούς υπαλλήλους για την υπέρβαση των στόχων. Η αναδιάρθρωση αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της είσπραξης και τον έλεγχο των υπεράκτιων εταιρειών. Δημιουργούνται μονάδες HACCP για τις ελεγκτικές διαδικασίες και την είσπραξη, με στόχο τη φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα.

Νέα τμήματα επικεντρώνονται σε άτομα υψηλού και μεσαίου πλούτου για ολοκληρωμένο έλεγχο. Η ΑΑΔΕ δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο στην αποστολή της να διασφαλίσει τη φορολογική συμμόρφωση.

Προσοχή: των φορολογικών αρχών

Οι Έλληνες φορολογούμενοι τρέχουν και δεν φτάνουν καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν σταματά την πολιορκία!.

Πρόσφατα, υπήρξε μια μαζική εισροή σημειωμάτων από την ΑΑΔΕ με την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Τα σημειώματα αυτά αφορούν υποθέσεις προηγούμενων ετών, όπως αδήλωτους αναδρομικούς μισθούς που εισπράχθηκαν το 2016, μη δηλωθέντα εισοδήματα από ενοίκια και εκπρόθεσμες ή ελλιπείς συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

Με τα σημειώματα αυτά η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους για τις πράξεις προσδιορισμού φόρου και προστίμων που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους για παλαιότερες παραβάσεις.

Οι φορολογούμενοι που έχουν λάβει αυτά τα γραμμάτια πρέπει να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών. Ωστόσο, εάν αμφισβητήσουν την πράξη καταλογισμού, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν έφεση εντός 30 ημερών για να ζητήσουν επανεξέταση της υπόθεσής τους.

Εντοπισμός φορολογικών παραβάσεων

Η κύρια εστίαση αυτών των σημειώσεων αφορά τους φορολογούμενους που έχουν εντοπιστεί μέσω διασταυρώσεων ως μη υποβάλλοντες φορολογικές δηλώσεις από το 2016 και μετά.

Περιλαμβάνει επίσης συνταξιούχους που δεν έχουν δηλώσει αναδρομικά το εισόδημά τους και επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα αλλά μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι υποθέσεις που υπόκεινται σε παραγραφή κατηγοριοποιούνται με βάση τα φορολογικά έτη που αφορούν, το είδος της υπόθεσης και τον επίμαχο φόρο, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΦΠΑ ή ο φόρος ακίνητης περιουσίας.

Η ταξινόμηση εξαρτάται επίσης από το αν υποβλήθηκε ή όχι φορολογική δήλωση.

Ο βασικός κανόνας για την προθεσμία παραγραφής είναι τα πέντε έτη, αλλά μπορεί να παραταθεί εάν υπάρχουν διαθέσιμα «πρόσθετα στοιχεία».

Ειδικές περιπτώσεις που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022

Για το φορολογικό έτος 2016, οι υποθέσεις που υπόκεινται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής περιλαμβάνουν τις υποθέσεις με αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή εκείνες για τις οποίες οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβλήθηκαν το αργότερο στις 31-12-2021.

Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν το οικονομικό έτος 2013, όπου οι φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν με καθυστέρηση το 2019, έχουν παρατεταμένη προθεσμία παραγραφής 8 ετών αντί της συνήθους προθεσμίας των 5 ετών.

Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για το οικονομικό έτος 2011 μπορούν να υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή εάν «πρόσθετα» αποδεικτικά στοιχεία απόκρυψης εισοδήματος και φοροδιαφυγής, όπως εικονικά τιμολόγια, ανακαλυφθούν μετά την κανονική πενταετή προθεσμία παραγραφής.

Για υποθέσεις ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2011, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, ισχύει δεκαετής προθεσμία παραγραφής από 1-1-2012.

Οι υποθέσεις που αφορούν το έτος 2006 έχουν μέγιστη προθεσμία παραγραφής 15 ετών.

Εάν δεν υποβλήθηκε δήλωση φόρου εισοδήματος ή εάν η αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, η φορολογική αρχή μπορεί να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Εντατικοποιημένες προσπάθειες της AADE

Στο ανελέητο κυνήγι των φορολογουμένων, η ΑΑΔΕ έφτασε στο σημείο να προσφέρει μπόνους στους εφοριακούς!.

Η ΑΑΔΕ έχει ενισχύσει τους φορολογικούς ελέγχους και τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών, θεσπίζοντας ειδικά μπόνους για τους εφοριακούς υπαλλήλους.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Τα τμήματα που θα υπερβούν τους στόχους αυτούς όσον αφορά τον αριθμό των ελέγχων, την είσπραξη φόρων και τα πρόστιμα θα λάβουν πρόσθετες χρηματικές αμοιβές.

Η αξιολόγηση των Οργανωτικών Μονάδων της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό της κατανομής των βραβείων, θα βασίζεται στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους στην επίτευξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των στρατηγικών στόχων.

To top