Υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας με μισθό 2.200 ευρώ στο Δήμο Αθηναίων – Προσόντα και θέσεις εργασίας

Ψάχνετε για δουλειά στην Αθήνα; Δείτε αυτές τις 7 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αθηναίων με μισθό 2.200 ευρώ. Ενημερωθείτε για τον τρόπο υποβολής αίτησης και τα απαραίτητα προσόντα.

Υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας με μισθό 2.200 ευρώ στο Δήμο Αθηναίων – Προσόντα και θέσεις εργασίας>

Περιεχόμενα

 1. Δήμος Αθηναίων: 7 θέσεις εργασίας με μισθό 2.200 ευρώ
 2. Θέσεις και προσόντα
 3. Μισθός
 4. Πώς να υποβάλετε αίτηση
 5. Πρόσθετα προσόντα
 6. Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης

Ο Δήμος Αθηναίων προσλαμβάνει 7 θέσεις για 3 ειδικότητες με μισθό 2.200 ευρώ μηνιαίως. Ενημερωθείτε για τις θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων.

Επιπλέον, ενημερωθείτε για τις επερχόμενες θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα μετά τις εκλογές του 2023, με 7.325 μόνιμες θέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Δείτε ποιοι δήμοι θα κάνουν προσλήψεις και ποια πρόσθετα προσόντα απαιτούνται για όλες τις θέσεις. Μη χάσετε την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση και να εξασφαλίσετε μια ικανοποιητική καριέρα στο δημόσιο τομέα.

Δήμος Αθηναίων: 7 θέσεις εργασίας με μισθό 2.200 ευρώ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε νέες θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων 7 θέσεις σε τρεις ειδικότητες: κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, φιλόλογοι, πτυχιούχοι λογιστικής – οικονομικής κατεύθυνσης, διοικητικό προσωπικό και προσωπικό υποδοχής.

Οι θέσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την Αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής». Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Θέσεις και προσόντα

Ο Δήμος Αθηναίων αναζητά τις ακόλουθες θέσεις και προσόντα.

 • Βοηθός Συντονιστή / Βοηθός Οικονομικών / Βοηθός Οικονομικής Λογιστικής / Βοηθός Οικονομικής Λογιστικής / Βοηθός Επιστημών / Βοηθός Κοινωνικών Επιστημών / Βοηθός Πολιτικών Επιστημών – 1 θέση
 • Συντονιστής / MSc ή MSc στην Κοινωνική Εργασία ή MSc στην Ψυχολογία – 1 θέση
 • Ψυχολόγοι MA – 1 θέση
 • Μεταπτυχιακό στη Λογοτεχνία – 2 θέσεις
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή πτυχίο υποψηφίου στη διοίκηση – 1 θέση
 • Υπάλληλος υποδοχής – 1 θέση

Μισθός

Ο μισθός για κάθε κωδικό θέσης έχει ως εξής.

 • Κωδικός θέσης 101: 2.200 ευρώ/μήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών εκπτώσεων, των αποδόσεων και των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Κωδικός θέσης 102: 2.200 ευρώ/μήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, των κρατήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Κωδικός θέσης 103: 900 ευρώ/μήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, των κρατήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Κωδικός θέσης 104: Ωριαία αμοιβή 18,50 ευρώ με συνολική αμοιβή που δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ/μήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, επιστροφών και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Κωδικός θέσης 105: 1.800 ευρώ/μήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φορολογικών κρατήσεων, των αποδόσεων και των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Κωδικός θέσης 106: 1.300 ευρώ/μήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, των κρατήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για να υποβάλετε αίτηση, συμπληρώστε το έντυπο αίτησης με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και υποβάλετε το έντυπο μαζί με αντίγραφο της ταυτότητάς σας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Επεξεργασίας και Αρχείου 2ος όροφος
 • Με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, 10438, Αθήνα, με αποδέκτη την Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόσθετα προσόντα

Για όλες τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, απαιτούνται τα ακόλουθα πρόσθετα προσόντα.

 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα θέματα: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης

Ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι ο μόνος που κάνει προσλήψεις στο δημόσιο τομέα μετά τις εκλογές του 2023. Συνολικά 7.325 μόνιμες προσλήψεις έρχονται μέσω ΑΣΕΠ για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ.

To top